WhatsApp
Yükleniyor...

Sosyal Medya

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Sosyal Medya Sosyal Medya

Sosyal Medya

Günümüzde, sosyal medya veya yeni medya olarak adlandırılan eskisine göre
oldukça farklı iletişim ortamları her geçen
gün daha da artmakta ve kullanıcı sayıları
tahmin edilemez düzeyde artış
göstermektedir. Yeni medya kavramı
1970‘lerde, bilgi ve iletişim tabanlı
araştırmalarda, sosyal, ekonomik ve
kültürel çalışmalar yapan araştırmacılar
tarafından ortaya atılmış bir kavramken;
90’larda müthiş bir ivme kazanan
bilgisayar ve internet teknolojisi ile birlikte
genişlemiş ve çok farklı boyutlara
ulaşmıştır (Dilmen, 2007: 114).
Peki, “Sosyal medya nedir ?” diye
kendimize soracak olursak.
Sosyal medya; internet teknolojilerini
kullanarak iletişim kurmayı, bilgi
paylaşmayı ve içerik üretmeyi sağlayan bir
platformdur.
Sosyal Medya, bireylerin internette
yazdıkları yazılardan, videolardan
fotoğraflardan ve diğer materyallerden
oluşur.
Kısacası sosyal medya; içeriğini
kullanıcıların oluşturduğu bir platformdur
(Arslan, 2011).
Sosyal medya, adında medya olmasına
rağmen geleneksel medyadan farklılık
göstermektedir. Özgünlüğünü yaratan en
önemli farklılığı, herhangi bir bireyin
sosyal medyanın içeriğini yaratabilmesi,
yorumda bulunabilmesi ve katkı
sağlayabilmesidir. Sosyal medya metin,
ses, video, resim paylaşımına olanak
sağlamakta, bu özelliği ile de kullanıcılara
geniş bir kullanım olanağı sunmaktadır.
Artık bireyler sadece izleyici veya okuyucu
değil doğrudan bilgi yayan aktörlere
dönüşmüşlerdir. Sosyal medya araçlarını
kullanarak insanlar, düşüncelerini,
fikirlerini, deneyimlerini dünya çapında
paylaşma imkânı bulmaktadırlar
(Yağmurlu, 2011: 6).
Sosyal medya bu özelliklerini aşağıda
kısaca tanımlayacak olursak (Mayfield,
2010: 6):
Katılımcılar: Sosyal medya katılımcıları
cesaretlendirmekte ve ilgili olan her bir
kullanıcıdan geri bildirim alabilmektedir.
Açıklık: En çok sosyal medya servisleri
geribildirime ve katılımcılara açıktır. Bu
servisler oylama, yorum ve bilgi paylaşımı
gibi konularda cesaret aşılarlar. Bu
servislerde çok nadir ulaşıma yönelik
engeller koyarlar.
Konuşma: Geleneksel medya yayına
ilişkin iken (içerik aktarımı ya da
dinleyiciye bilgi ulaşımı), sosyal medya iki
yönlü konuşmaya olanak tanıması
bakımından daha geniş imkanlara sahiptir.
Toplum: Sosyal medya topluluklara çabuk
ve etkili bir oluşum için izin vermekte;
Topluluklar da böylece sevdikleri fotoğraf,
politik değerler, favori TV şovları gibi
ilgili oldukları şeyleri
paylaşabilmektedirler.
Bağlantılılık: Sosyal medyanın çoğu türü,
bağlantılı işler gerçekleştirir; diğer siteler,
araştırmalar ve insanların ilgili oldukları
herhangi bir konuda link verilmesine
olanak tanımaktadır.
Sosyal medyanın bu özellikler
çerçevesinde geleneksel medyadan farkı
ise şöyle sıralanmaktadır
(http://tr.wikipedia.org/, 2011):
Erişim: Hem geleneksel medya hem de
sosyal medya teknolojileri herkesin genel
bir kitleye erişebilmesine olanak tanır.
Erişilebilirlik: Geleneksel medya için
üretim yapmak genellikle özel şirketlerin
ve hükümetlerin sahipliğindedir; sosyal
medya araçları genel olarak herkes
tarafından az veya hiç maliyetle
kullanılabilir.
Kullanılırlık: Geleneksel medya üretimi
çoğunlukla uzmanlaşılmış yetenekler ve
eğitim gerektirmektedir. Çoğu sosyal
medya için bu geçerli değildir veya bazı
durumlarda yetenekler tamamen değişmiş
ve yenidir, yani herkes üretimde
bulunabilir.
Yenilik: Geleneksel medya iletişimlerinde
meydana gelen zaman farkı (günler,
haftalar, hatta aylar) anında etki ve tepkisi
olan sosyal medya ile kıyaslandığında uzun
olabilmektedir (Tepkilerin zaman aralığına
katılımcılar karar verir). Geleneksel medya
da sosyal medya uygulamalarına adapte
olmaktadır, dolayısıyla yakın zamanda bu
farklılık ortadan kalkacaktır.
Kalıcılık: Geleneksel medya yaratıldıktan
sonra değiştirilemez (bir dergi makalesi
basıldıktan ve dağıtıldıktan sonra aynı
makale üzerinde değişiklik yapılamaz),
oysa sosyal medya yorumlar veya yeniden
düzenlemeyle anında değiştirilebilir.
Özgürlük: Geleneksel medya ile sosyal
medya arasındaki belki en önemli fark
özgürlüktür.
Geleneksel medya hükümetlerin ve reklam
verenlerin baskısı altındadır ve özgürce
yayın yapamaz. Sosyal medya ise kolay
erişilebilir, herkes tarafından eşit düzeyde
müdahale edilebilir, global bir platform
olduğundan çok daha özgürdür.
Yukarıda Sosyal Medya’nın ne
olduğunu Geleneksel Medya’dan
farklarını kısaca açıklaya çalıştık. Peki,
bu kadar farklı ve özellikleri olan sosyal
medya’nın Dünya’da ve Türkiye’de
Güncel(2014) istatistikleri neler
söylüyor, birlikte bir bakalım...
 Dünya üzerinde 2.5 milyar insan
internet kullanıyor. Bu
kullanıcıların 1.8 milyarının sosyal
medya ağlarında hesabı var.
 Sosyal medya aktif kullanıcı
sayıları her geçen yıl artıyor.
Facebook, 1,184 milyarlık güncel
aktif kullanıcı sayısı ile sosyal ağlar
arasındaki liderliğini koruyor.
Peki, Türkiye’de internet ve sosyal
medya kullanıcı sayıları hangi boyutta?
 Türkiye’de internet kullanım oranı,
tüm nüfusa oranla %45.
 Türkiye’de 35 milyonun üzerinde
internet kullanıcısı, 36 milyon aktif
Facebook hesabı var. (Sahte
hesaplar dahil)
 Günde ortalama 4.9 saatimizi
kişisel bilgisayarlar üzerinden, 1.9
saatimizi mobil cihazlar aracılığıyla
internette harcıyoruz.
 Günde ortalama 2 saat 32
dakikamızı sosyal medyada
geçiriyoruz.
 Türkiye’de en çok kullanılan sosyal
medya platformu olan Facebook’u
(%93), sırayla Twitter (%72),
Google+ (%70) ve LinkedIn (%33)
takip ediyor.
(www.dijitalajanslar.com, 2014)
İnternet ve sosyal medya kullanım
istatistiklerine genel olarak bakıldığında,
Ocak 2014 verileri mobil internet
erişimindeki büyük artış gözlemlendiğini
söyleyebiliriz.
Yukarıdaki istatistiklerle birlikte;
Günümüzde özellikle 12-17 yaşları
arasındaki kuşağın %93’üçünün online
mecra ile ilişkide olduğu hatta %63’ünün
her gün online olduğu da göz önünde
bulundurulduğunda, Sosyal medyanın ne
denli bir gücü elinde bulundurduğu
tartışılamaz (Kara ve Özgen, 2012: 5)
Sonuç olarak, Sosyal medya her geçen gün
büyümekte ve daha fazla kitlelere hitap
etmektedir. Bireysel olarak sosyal
medyada geçirdiğimiz vakit her geçen gün
artmaktadır. Türkiye’de sosyal Medya’nın
bu gelişimini (istatistikleri) doğru okuyan
markalar dijital pazarlama uygulamalarına
hiç vakit kaybetmeden geçmiş/
geçmektedir ve en önemlisi sosyal
medya’yı çok yakından takip
etmektedirler. Burada akla şu soru da
gelebilir “Acaba her marka veya kurum
için sosyal medya doğru bir kanal mı ? “.
Bu sorunun cevabını da başka bir
makalede cevap verelim.